Rzeźnik / Masarz / Wędliniarz (specjalność do wyboru)

Cel kursu

Nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej m.in.: wymagań zdrowotnych dla osób pracujących w zakładach mięsnych; zagrożeń chorobowych pracowników przy uboju i obróbce poubojowej zwierząt rzeźnych; obowiązującego ustawodawstwa żywnościowego; rodzajów oraz sposobów użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mięsnym; technologi rozbioru i przetwarzania mięsa białego i czerwonego; technologii produkcji ubocznych artykułów rzeźniczych; a także zasad GHM/GMP oraz systemu HACCP w zakładzie.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel.: 32 233-31-59
tel. kom.: 697-818-702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl
100 2 800 zł TRWA NABÓR