Przedstawiciel handlowy

Cel kursu

Nabycie umiejętności m.in. w zakresie: autoprezentacji; kominikacji werbalnej i niewerbalnej; negocjacji; erystyki; radzenia sobie ze stresem; oraz poznanie technik prezentacji i sprzedaży produktu.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.