Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Własna firma – nowe możliwości” - rozeznanie rynku

23.11.2017

Ogłoszenie

 

 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - nr ZDZ.NF-NM02

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych

Projekt: „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16

 

Na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach.

 

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

 

realizujący projekt jako Partner dla którego Liderem jest:

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

ul. Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy

 

Treść zapytania ofertowego oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w dokumentach do pobrania.

Pliki do pobrania