Pracownik biura rachunkowego; księgowość małych i średnich firm

Cel kursu

Przekazanie uczestnikom szkolenia zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu księgowości. Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego.Zaznajomienie kursantów z podstawową wiedzą z zakresu księgowości oraz z zasadami działania komputerowego programu finansowo-księgowego. Nabycie kwalifikacji do prowadzenia księgowości małego i średniego przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętnosci posługiwania się w pracy odpowiednim oprogramowaniem.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.