"Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

 

Tytuł projektu: „Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!”

Uczestnicy projektu: osoby pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na charakter wsparcia w ramach projektu, tj. brak udzielania pomocy publicznej (de minimis) przedsiębiorcom, wykluczone z udziału w projekcie są osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z zakresem kursu(w tym właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

  1. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

     2. Kucharz

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.ustron.zdz.pl

 

Zapraszamy.