Posiedzenie Rady oraz Złoty Jubileusz Pracy w ZDZ Katowice Prezesa Jacka Kwiatkowskiego

11.01.2021

      W dniu 7 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które miało szczególny charakter ze względu na przypadający Jubileusz 50-lecia pracy w ZDZ Katowice  Prezesa Zarządu Jacka Kwiatkowskiego. Przewodnicząca Rady – Ewa Wasylkowska złożyła Jubilatowi gratulacje i życzenia w imieniu pracowników Zakładu, a Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Zawodny odczytał list gratulacyjny Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – Andrzeja Piłata.

 

       Rada Zakładu przyjęła do realizacji Program działania Zakładu na 2021 r., którego założenia przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu – Jacek Kwiatkowski. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Olszowy poinformowała  o pozytywnej opinii Komisji o Programie i zarekomendowała go Radzie do przyjęcia.

 

      Dla uczczenia Jubileuszu Członkowie Rady podjęli również uchwałę o nadaniu Panu Jackowi Kwiatkowskiemu godności członka honorowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Zakładu, a także w uznaniu dorobku na rzecz rozwoju oświaty zawodowej i rynku pracy regionu.