Porozumienie o współpracy z WKU w Częstochowie

23.01.2018

19 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach podpisane zostało  Porozumienie o współpracy pomiedzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie.

W imieniu stron Porozumienie podpisali Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Adrian Klimek oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski.

Celem porozumienia jest współpraca w obszarze m.in. wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży szkolnej, integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej. W ramach Porozumienia nasi uczniowie będą mogli zapoznać się z ze specyfiką służby w Siłach Zbrojnych RP, pogłębiac wiedzę i umiejętności z obszaru wojskowości.