Porozumienie o współpracy pomiędzy GWSH i ZDZ Katowice

11.06.2018

6 czerwca 2018 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkolą Handlową, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W imieniu stron Umowę podpisali JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Szaflarski oraz I Wiceprezes Zarządu ZDZ, Halina Kasznia.

Najważniejszymi założeniami  porozumienia są promowanie szkolnictwa zawodowego, wsparcie dydaktyczne oraz objęcie patronatem GWSH szkół średnich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Umowa stwarza wiele dodatkowych możliwości zarówno dla uczniów, studentów, jak i kadry dydaktycznej. Na mocy parafowanego dokumentu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa objęła patronatem:

  • klasy Technikum ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich z kosmetyką,  technik obsługi turystycznej
  • klasy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik eksploatacji portów 
    i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową.