Podstawy programowania w języku Java

Cel kursu

nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu podstaw programowania w języku Java.

Sposób zakończenia kursu

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
tel. kom.: 697 818 737
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
30 700 zł 6.07.2020
Zapisz się