Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim® H

Cel kursu

Zapoznanie z zasadami symulacji i projektowania oraz budową i działaniem hydraulicznych i elektrohydraulicznych elementów automatyki i układów sterujących hydrauliki.

Absolwent kursu:
• zna fizyczne podstawy działania hydraulicznego i elektrycznego sterowania,
• potrafi:
– zidentyfikować komponenty hydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,
– zaprojektować, zmontować i analizować działanie prostych układów hydraulicznych,
– czytać schematy układów i analizować ich działanie,
– znajdować usterki komponentów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego oraz zapewnić ich bezawaryjną pracę,
– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Wymagania wstępne dla uczestników: ogólna wiedza techniczna

Sposób zakończenia kursu

Egzamin wewnętrzny