Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim® H

Cel kursu

Zapoznanie z zasadami symulacji i projektowania oraz budową i działaniem hydraulicznych i elektrohydraulicznych elementów automatyki i układów sterujących hydrauliki.

Absolwent kursu:
• zna fizyczne podstawy działania hydraulicznego i elektrycznego sterowania,
• potrafi:
– zidentyfikować komponenty hydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,
– zaprojektować, zmontować i analizować działanie prostych układów hydraulicznych,
– czytać schematy układów i analizować ich działanie,
– znajdować usterki komponentów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego oraz zapewnić ich bezawaryjną pracę,
– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Wymagania wstępne dla uczestników: ogólna wiedza techniczna

Sposób zakończenia kursu

Egzamin wewnętrzny

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze

tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl
16 1 300 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel.: 32 233-31-59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl
16 1 300 zł TRWA NABÓR