Podstawy diagnostyki samochodowej

Cel kursu

Nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności dot. podstawowych zasad organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnień i obowiązków personelu oraz niezbędnej dokumentacji.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed komisją TDT

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
54 2 000 zł TRWA NABÓR