Podpisanie Porozumień o współpracy z Jednostkami Wojskowymi

1.10.2020

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od 1 września 2020 roku w na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w klasach pierwszych szkół ZDZ Katowice funkcjonują 4 Oddziały Przygotowania Wojskowego, są to:
-  Niepubliczne Technikum w Andrychowie
- Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej
-  Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu
- Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

W dniach 29 i 30 września w Gliwicach i Bielsku-Białej miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumień o współpracy z wojskowymi Jednostkami Patronackimi wskazanymi przez MON  do realizacji Programu szkolenia uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Porozumienia zostały podpisane przez Jacka Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i odpowiednio przez ppłk Kamila Sworackiego - Dowódcę  6  Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Erwina Rozłubirskiego w Gliwicach oraz ppłk Tomasza Neumanna – Dowódcę 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka w Bielska-Białej.

Porozumienia określają zasady współpracy szkół i właściwej jednostki wojskowej w zakresie realizacji programu kształcenia dla kolejnych roczników OPW.
Oddziały przygotowania wojskowego, stanowią wyjście  naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, zarówno społecznym, jak i  Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej i w dalszej perspektywie czasowej wpływać będą  na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego.
Kształcenie w Oddziałach Przygotowania Wojskowego wybiera młodzież zainteresowana  tematyką wojskowości, zamierzająca kontynuować w przyszłości edukację  w  akademiach wojskowych lub podejmować terytorialną, lub zawodową służbę wojskową.

O następnych porozumieniu planowanym do podpisania w jednostce w Bytomiu poinformujemy bezpośrednio po uroczystości.