Podatkowa księga przychodów i rozchodów +ZUS

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera, programem Płatnik , obsługą księgi przychodów i rozchodów, oraz zagadnieniami prawnymi dot.działalności gospodarczej w Polsce.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.