Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Cel kursu

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyzszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z p.zm.)

Sposób zakończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego