Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Cel kursu

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Sposób zakończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
150 1 500 zł TRWA NABÓR