Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Cel kursu

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyzszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z p.zm.)

Sposób zakończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
150 1 500 zł 22.02.2020
Zapisz się