Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń

tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.ustron.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 8 300 zł 22.08.2018
Zapisz się
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 25 500 zł 27.08.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 650 zł 30.08.2018
Zapisz się
Cukiernik 40 800 zł TRWA NABÓR
Drwal-operator pilarki 126 1 800 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 400 zł TRWA NABÓR
Język czeski 160 1 200 zł TRWA NABÓR
Język migowy 60 800 zł TRWA NABÓR
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 550 zł TRWA NABÓR
Konserwator podestów ruchomych 40 750 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 40 750 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 52 750 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 4 100 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 700 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek 70 750 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 750 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 80 1 300 zł TRWA NABÓR
Masażysta 215 1 600 zł TRWA NABÓR
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru) 150 1 800 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwignic 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 34 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 45 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 32 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 55 650 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 98 990 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 8 150 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 420 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 550 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 350 zł TRWA NABÓR
Wizażysta - stylista 123 850 zł TRWA NABÓR
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) 20 500 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 250 zł TRWA NABÓR