Operator bezzałogowych statków powietrznych- dronów. Zdobądź świadectwo kwalifikacji.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiada wpis  do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego NR 226RPS-08/2017

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

Do kursu przystąpić może osoba która:
- ukończyła 18 rok życia
- posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania lotów   bezzałogowym statkiem powietrznym

Kurs obejmuje 19 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

WYBIERZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA

LUB ZADZWOŃ tel. 32 603-77-37