Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów - UWAGA nowe przepisy od 2021 r.

4.01.2021

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązują nowe europejskie przepisy dotyczące użytkowania dronów. Każdy, kto chce latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, musi zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać test online.

Operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi od 2021r. sklasyfikowane w oparciu o ich stopień ryzyka. Powstały 3 kategorie lotów: otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka), szczególna (operacje o średnim ryzyku) oraz certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego). Każdy, kto będzie chce latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, zgodnie z wymaganiami kategorii otwartej, musi zarejestrować się, przejść szkolenie i test on-line na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

UWAGA: zajęcia teoretyczne mogą być realizowane również w formie e-learningowej.

WYBIERZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA

LUB ZADZWOŃ tel. 32 603-77-37