Oparatorzy koparki, ładowarki, koparkoładowarki (klasa III uprawnień)

„Operator koparko-ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych.
Cena szkolenia: 1600,00 zł/osoba
Cena egzaminu: 240 zł/osoba
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów.
Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł/osoba)

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

Najbliższe kursy:

„Operator koparki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych.
Cena szkolenia: 1600,00 zł/osoba
Cena egzaminu: 240 zł/osoba
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów.
Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł/osoba)

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki.

Najbliższe kursy:

„Operator ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych.
Cena szkolenia: 1600,00 zł/osoba
Cena egzaminu: 240 zł/osoba
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów.
Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł/osoba)

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarki.

Najbliższe kursy: