OFERTA PRACY dla Nauczycieli w ZS im. gen. Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach

5.07.2018

Praca

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni nauczyciela:

- matematyki z uprawnieniami pedagogicznymi w wymiarze 8 godzin tygodniowo (możliwe zatrudnienie na mniejszy wymiar pracy).

- przedmiotów zawodowych z informatyki z uprawnieniami pedagogicznymi w wymiarze 18 godzin tygodniowo (możliwe zatrudnienie na mniejszy wymiar pracy).

- przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa z uprawnieniami pedagogicznymi w wymiarze 8 godzin tygodniowo (możliwe zatrudnienie na mniejszy wymiar pracy).

- przedmiotów zawodowych z logistyki/spedycji z uprawnieniami pedagogicznymi w wymiarze 10 godzin tygodniowo (możliwe zatrudnienie na mniejszy wymiar pracy).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Wysokość wynagrodzenia w zależności od ilości godzin, doświadczenia i awansu zawodowego.

CV prosimy przełać listownie lub na adres mailowy:

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 814-49-98
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl