Oferta pracy - Dyrektor Szkoły w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

13.05.2020

Praca

Cel stanowiska:

-          organizacja i zarządzanie procesami związanymi z działalnością Szkoły

-          rozwój działalności edukacyjnej placówki

-          realizacja zadań z zakresu pełnienia nadzoru pedagogicznego, w tym przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w oświacie

 

 Wymagania:

-          ukończenie studiów magisterskich

-          4-letni staż pracy

-          nieposzlakowana opinia

-          niekaralność za umyślne przestępstwa oraz umyślne przestępstwa skarbowe potwierdzona  informacją z Krajowego Rejestru Karnego

-          znajomość prawa oświatowego

-          samodzielność oraz zdolności organizacyjne

-          operatywność

-          dyspozycyjność

-          umiejętność pracy w zespole

-          komunikatywność

Dodatkowym atutem będzie:

-            posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

-            doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym

-            doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów unijnych

 

Oferujemy:

-          zatrudnienie w ramach umowy o pracę

-          pracę w profesjonalnym zespole

-          możliwość rozwoju zawodowego

-          uczestnictwo w projektach europejskich i krajowych

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesłać w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:

 info@zdz.katowice.pl lub ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice www.zdz.katowice.pl