Odszedł od nas nasz wieloletni współpracownik

28.04.2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP

Stanisława Łękawy

wieloletniego współpracownika, cenionego wykładowcy

na kursach i szkoleniach.

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia Żonie, Rodzinie i Bliskim

składają 

Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,

współpracownicy, koleżanki i koledzy