Informacje dot. zapytania ofertowego nr. 2/2016/ZDZ/Żarki

26.10.2016

Ogłoszenie

W związku z wątpliwościami i pytaniami dot. zapytania ref. nr. 2/2016/ZDZ/Żarki informujemy, iż dokonana zostanie korekta w zakrasie

- zadania 1, ust. II, pkt 4 lit. a

- częśći III zapytania punkt. 4

 

W związku z powyższym przedłużony zostanie termin skladania ofert.