Ochrona osób i mienia

Cel kursu

Kandydat powinien posiadac obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat, ukończoną szkołę podstawową, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym oświadczeniem. Powinien posiadac zaświadzczenie o niekaralności, miec uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadac nienaganną opinię wydaną przez Komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, posiadać zdolność fizyczną i psychiczna do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. Tematyka kursu obejmuje: przepisy i zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane elementy prawa karnego, procesowego, cywilnego, pracy, przeciwdziałanie atakowi, organizację grupy ochronnej oraz ochrona obiektu.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją powołaną przez Komendę Wojewódzką Policji; zaświadczenie po ukończeniu kursu.

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel.: 33 874-43-81
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl
80 1 200 zł TRWA NABÓR