Obsługa dźwignic

Cel kursu

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu dozorowego

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego