Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy

Cel kursu

Przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki.

Sposób zakończenia kursu

Zaswiadczenie o ukończeniu kursu