Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy

Cel kursu

Przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki.

Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel.: 32 643 16 55
e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.olkusz.zdz.pl
12 250 zł 1.02.2019
Zapisz się