Metoda 5 W - WHY - WHY

Cel kursu

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów w miejscu pracy i ogólnych problemów biznesowych. Podczas kursu wykorzystywane są narzędzia menedżerskie, które następnie mogą być wykorzystane przez słuchaczy w codziennym życiu zawodowym.

Sposób zakończenia kursu