Metoda 5 W - WHY - WHY

Cel kursu

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów w miejscu pracy i ogólnych problemów biznesowych. Podczas kursu wykorzystywane są narzędzia menedżerskie, które następnie mogą być wykorzystane przez słuchaczy w codziennym życiu zawodowym.

Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl
8 950 zł TRWA NABÓR