Marketing

Cel kursu

Poznanie teorii marketingu w kontekście prowadzenia własnej firmy.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu