Kuźnia lidera

Cel kursu

Doskonalenie umiejętności kadry zarządzającej:
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań pracodawców i pracowników w przedsiębiorstwie.
• Cel kształcący - przeszkolenie uczestników w zakresie tradycyjnych subdyscyplin zarządzania, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie ludźmi, rekrutacja i selekcja kadrowa.
• Cel wychowawczy - przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi przedsiębiorstwie

Sposób zakończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu wyboru

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
tel. kom.: 697-818-746
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl
14 200 zł 5.10.2020
Zapisz się
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty

tel.: 33 845 31 06
tel. kom.: 697-818-645
e-mail: kety@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.kety.zdz.pl
14 250 zł TRWA NABÓR