Kucharz-garmażer

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy z zasadami działania placówek gastronomicznych; kontrolą jakości produkcji; eksploatacją maszyn i urządzeń; przepisami bhp; zasadami żywienia; oraz towaroznawstwem artykułów spożywczych i przemysłowych.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu .