Koordynator projektów edukacyjnych

1.10.2019

Praca

Cel stanowiska:

Realizacja przedsięwzięć związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE. Realizacja polityki oświatowej Zakładu.

Wymagania:

 • doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków UE (RPO, PO  WER);
 • znajomość aktualnych zasad realizacji projektów w ramach EFS, w tym dokumentowania kwalifikowalności uczestników, kwalifikowalności kosztów, procedur zakupowych;
 • wykształcenie wyższe;
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja realizacji projektów;
 • monitorowanie ogłoszeń o konkursach w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej;
 • inicjowanie działań związanych z przystąpieniem do konkursów;
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aplikacji w ramach ogłoszonych konkursów przygotowywanych przez podmioty i osoby zewnętrzne;
 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej, zbieranie i analiza danych dotycząca projektów, zbieranie danych na potrzeby sprawozdań;
 • przygotowywanie wniosków o płatność (część merytoryczna);
 • nadzór nad prawidłowością merytoryczną, organizacyjną i dokumentacyjną realizowanych projektów;
 • kontrola i nadzór nad prawidłowością realizacji wsparcia, w tym wizytacje;
 • kontrola i weryfikacja wydatków projektów oraz poprawności stosowania procedur związanych z dokonywaniem zakupów.

Firma oferuje:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • elastyczny czas pracy;
 • ciekawą, kreatywną i odpowiedzialną pracę z możliwością rozwoju w firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej,
 • stabilność zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można również przesyłać na adres: info@zdz.katowice.pl

Aplikacje przyjmowane będą najpóźniej do 18 października 2019 r.

Bliższe informacje dot. zakresu zadań można uzyskać pod numerem telefonu (32) 603-77-24