Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych

Cel kursu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl
40 1 000 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl
70 1 500 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl
40 1 000 zł TRWA NABÓR