Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych

Cel kursu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.
Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- dla osób ubiegających się o kategorię III - 180 godzin;
- dla osób posiadających kategorię III i ubiegających się o kategorię II - 139 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię II - 309 godzin;
- dla osób posiadających kategorię II i ubiegających się o kategorię I - 108 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię I - 417 godzin;
- dźwigi z napedem hydraulicznym: 62 godziny.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl
70 1 500 zł 5.02.2019
Zapisz się
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl
40 1 000 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl
70 1 500 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl
40 1 000 zł TRWA NABÓR