Konserwator dźwigników

Cel kursu

Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu dającego uprawnienia konserwatora dźwigników.

Liczba godzin uzależniona jest od rodzaju dźwigników:
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym - 40 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem hydraulicznym i pneumatycznym - 50 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym - 70 godzin.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją UDT lub TDT.

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bielsko.zdz.pl
40 1 000 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl
40 952 zł TRWA NABÓR