Komputerowa obsługa sklepu i magazynu

Cel kursu

Nabycie umiejętności z zakresu m.in.: obsługi komputera w zakresie programów stosowanych w działalności handlowej; obsługi kas fikalnych; poznanie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem sklepu i magazynu.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu .

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
24 450 zł TRWA NABÓR