Komisje Zakładu

Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień zawodowych przed naszymi KOMISJAMI w zakresie:

  • UPRAWNIENIA SPAWALNICZE przed Oddziałową Komisją Spawalniczą działającą przy ZDZ Katowice pod merytorycznym nadzorem Instytutu SpawalnictwaTÜV SÜD

           DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawdzającą kwalifikacje na stanowisku dozoru lub eksploatacji

           DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • UPRAWNIENIA "F-gazowe" przed Komisją Oceniającą Personel zajmujący się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń

           DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy również 

  • firmy szkoleniowe i indywidualnych klientów do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w wielu zawodach

           DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • absolwentów kursów branży budowlanej oraz osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia umiejętności nabytych w toku pracy zawodowej do przystąpienia do egzaminów przed Branżową Komisją Egzaminacyjną

           DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ