Komisje Zakładu

Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień zawodowych przed naszymi KOMISJAMI w zakresie:

- UPRAWNIENIA SPAWALNICZE

przed Oddziałową Komisją Spawalniczą działającą przy ZDZ Katowice pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa i TÜV SÜD -> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

- UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE

przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawdzającą kwalifikacje na stanowisku dozoru lub eksploatacji -> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

- UPRAWNIENIA "F-gazowe"

przed Komisją Oceniającą Personel zajmujący się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń -> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Potwierdzanie innych kwalifikacji:

- BRANŻA BUDOWLANA

zapraszamy absolwentów kursów branży budowlanej oraz osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia umiejętności nabytych w toku pracy zawodowej do przystąpienia do egzaminów przed Branżową Komisją Egzaminacyjną -> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

- POZOSTAŁE KWALIFIKACJE RYNKOWE

zapraszamy firmy szkoleniowe, realizatorów projektów oraz indywidualnych klientów do potwierdzania i certyfikowania umiejętności i kwalifikacji w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w wielu zawodach -> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ