Kodeks Postępowania Administracyjnego

Cel kursu

Przygotowanie do stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce administracyjnej.
Absolwent szkolenia będzie umiał/potrafił:
- interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
- kierować się zasadami praworządności,
- załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
- gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych,
- opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
- organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje,
- kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
- stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej, prawidłowo
przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,
- prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzić korespondencję redagować teksty i ich syntezy,
- wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
- praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne,
- publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu,
- samodzielnie nabywać wiedzę , uaktualniać ją i podnosić kwalifikacje,
- komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
- działać twórczo,
- nawiązywać kontakty i współpracować z ludźmi,
- osiągnąć perfekcjonizm w załatwianiu spraw klientów

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl
14 150 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel.: 33 874-43-81
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl
14 180 zł TRWA NABÓR