KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zakresie współpracy w ramach Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” oferujemy posiadaczom imiennych Kart Programu 10% zniżki na wszystkie kursy w ofercie Zakładu (zniżka udzielana jest od ceny kursu obowiązującej w danym ośrodku kształcenia).

 

Program "Katowicka Karta Mieszkańca" ma na celu:

  1. wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców,
  2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu, oświaty i rekreacji

Dlatego bardzo zachęcamy do korzystania z oferty promocyjnej i rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z ZDZ Katowice!

 

Katowicka Karta Mieszkańca jest honorowana w każdej jednostce kształcenia kursowego Zakładu, na całym jego obszarze działania, w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.