Język rosyjski

Cel kursu

- Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego elementarną komunikację językową w sytuacjach życia codziennego.

- Opanowanie podstawowych nawyków językowych na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w komunikacji obcojęzycznej.

- Konsekwentne, jednoczesne kształtowanie czterech sprawności językowych.

- Zaznajamianie ze specyfiką innego obszaru językowego , kulturowego.

- Przyswojenie słownictwa i struktur językowych, które pozwalają tworzyć poprawne gramatycznie zdania i umożliwiają komunikację na zakładanym w programie poziomie.


Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel.: 32 233-31-59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl
1 50 zł TRWA NABÓR