Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

6.09.2019

2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek dla ponad 3400 uczniów, którzy rozpoczęli rok szkolny w 46 szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice. Dla blisko 1700 pierwszoklasistów rozpoczęła się edukacja w szkołach, prowadzonych nasz Zakład na śląsku i w Małopolsce.

Wybrany zawód i wiedzę uczniowie będą zdobywali w 13 Branżowych Szkołach I Stopnia, 12 Technikach, 8 Liceach Ogólnokształcących oraz w Liceum Sztuk Plastycznych, a dorośli kształcić się będą w 6 Liceach Ogólnokształcących dla Dorosłych i 5 Policealnych Szkołach zawodowych.

W szkołach branżowych zdobywają zawód m.in. przyszli magazynierzy-logistycy, fryzjerzy, kucharze, lakiernicy, mechanicy pojazdów samochodowych, sprzedawcy, operatorzy obrabiarek skrawających. Technika kształcą informatyków, logistyków, spedytorów, awioników, mechatroników, techników eksploatacji portów i terminali, lotniskowych służb operacyjnych, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, fotografii i multimediów, hotelarstwa.

Wiele naszych szkół ogólnokształcących i kształcących w zawodach dodatkowo uruchomiło szereg innowacji, np. e-sport, tworzenie gier komputerowych, elektronika i robotyka, realizacja dźwięku i produkcji muzyki, wizaż i stylizacja, kosmetyka, barista, e-reklama. Uczniowie mogą również kształcić się w klasach mundurowych – wojskowych i policyjnych.

W szkołach policealnych tytuł technika słuchacze zdobywają w zakresie m.in. usług kosmetycznych, administracji, bhp, budowy dróg, a także terapeuci zajęciowi, masażyści, opiekunowie medyczni.

W tym roku szkolnym uruchomiliśmy trzy nowe szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Technikum Informatyczne w Rybniku oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Trzebini.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów, realizacji swoich pasji i marzeń a pierwszoklasistom gratulujemy wyboru!