Emisja głosu

Cel kursu

Doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez wykonywanie ćwiczeń głosowych usprawniających pracę nauczyciela/wykładowcy itp.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu