Biznes i ekonomia

Kursy

Nazwa kursu Cel
ABC własnego biznesu Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.
Arsenał skutecznego lidera czyli jak rozwijać swoje umiejetności przywódcze? Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem/działem pracowników. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z motywacją pracownika, działaniami w sytuacji zmiany oraz dostarczają szereg umiejętności dotyczących automotywacji lidera. Uczestnicy dowiedzą się jakie systemy zarządzania stosować, aby pracownicy byli efektywni i skuteczni oraz nauczą się jak skutecznie i trwale rozwijać swoje umiejętności przywódcze.
Asertywna komunikacja w biznesie Zapoznanie uczestników z takim ujęciem asertywności, który ma wpływ na ich skuteczność komunikacyjną, a także przedstawienie asertywności jako umiejętności pomagającej budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości, gotowości do współpracy z poszanowaniem praw swoich i innych ludzi.
Dogadać się przez telefon – sztuka komunikacji i sprzedaży bez wizji Wypracowanie nowych postaw u pracowników zajmujących się obsługą bezpośrednią klienta a zwłaszcza sprzedażą przez telefon.
Uczestnik szkolenia uzyskuje pełną świadomość czym jest czas oraz nabywa umiejętności stosowania metod i zasad w zarządzaniu zasobami ludzkimi w określonym czasie.
Dokumentacja systemu jakości Znajmość narzędzi i technik doskonalenia jakości, dokumentowania systemu jakości. Umiejętnośc definiowania procesów.
Efektywne kierowanie zespołem Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwiększenia efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenia ich samodzielności i odpowiedzialności, dzięki czemu będą potrafili m.in. wygospodarować czas na rozwój zarówno firmy, jak i własny. Celem instrumentalnym jest zapoznanie uczestników z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do poszczególnych pracowników.

Efektywne systemy wynagrodzeń i elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w niezbędne informacje dotyczące efektywnych systemów wynagrodzeń i elastycznych form zatrudnienia.
Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw Nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności firm sekora MŚP, wypełniania typowych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie lub kredyt.
Klucz do sukcesu – jak zarządzać sobą w czasie Szkolenie ma na celu wypracować nowe postawy u pracowników zarządzający sobą i podwładnymi, oraz u pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im planów realizacji wytyczonych zadań. Uczestnik szkolenia uzyskuje pełną świadomość czym jest czas oraz nabywa umiejętności stosowania metod i zasad w zarządzaniu zasobami ludzkimi w określonym czasie.
Kodeks Postępowania Administracyjnego Przygotowanie do stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce administracyjnej.
Absolwent szkolenia będzie umiał/potrafił:
- interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
- kierować się zasadami praworządności,
- załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
- gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych,
- opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
- organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje,
- kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
- stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej, prawidłowo
przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,
- prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzić korespondencję redagować teksty i ich syntezy,
- wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
- praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne,
- publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu,
- samodzielnie nabywać wiedzę , uaktualniać ją i podnosić kwalifikacje,
- komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
- działać twórczo,
- nawiązywać kontakty i współpracować z ludźmi,
- osiągnąć perfekcjonizm w załatwianiu spraw klientów