Dotacja na działalność gospodarczą: Własna firma–nowe możliwości (nabór do 10 XI 2017r.)

26.10.2017

 

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo w wieku 30+ (w szczególności kobietą, osobą długotrwale bezrobotną, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia)? Mieszkasz na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla A, H, Ł, N, O, Osada Czułów)? Zapraszamy do udziału w projekcie!

Oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą w wysokości do 24.114,48 zł brutto / os. 
  • dalsze wsparcie finansowe w formie dotacji przez pierwsze 6 do 12 m-cy prowadzenia firmy w wysokości 1650,00 zł brutto / m-c
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu działalności gospodarczej

 

UWAGA! Rekrutacja do projektu (18 osób, w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) została przedłużona do dnia 10 listopada 2017r.

 

Informacje i zapisy:

Biuro projektu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,

tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
email: izba@izba.tychy.pl

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156,
43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

 

 

Więcej o projekcie - pełna informacja i dokumenty rekrutacyjne do pobrania 

Strona Lidera Projektu