Doradztwo

Kursy

Nazwa kursu Cel
Doradztwo biznesowe Przeprowadzenie usługi doradczej obejmującej pomoc dot. założenia własnej działalności gospodarczej, a także pomoc w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i wątpliwości w zakresie zarządzania firmą.

UWAGA:
Szczegółowa tematyka oraz ilość godzin doradztwa dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników.
Doradztwo psychologiczne Udzielenie doradztwa mającego na celu m.in.: zmniejszenie barier psychologicznych oraz społecznych przyczyniających się do izolacji społeczno zawodowej. Podniesienie kompetencji uczestników umożliwiających docelowo ich prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.
Ponadto doradztwo ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: asertywności, zasad skutecznej komunikacji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

UWAGA:
Szczegółowa tematyka oraz ilość godzin doradztwa dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników.
Doradztwo wizerunkowe Usługa doradcza skierowana zarówno do osób prywatnych, jak i do instytucji, chcących poprawić wizerunek swoich pracowników. Doradca wizerunkowy przeprowadza indywidualną analizę potrzeb dopasowaną do każdego Zleceniodawcy.

Zakres doradztwa:
- ubiór u mężczyzn i kobiet;
- wykorzystanie biżuterii i dodatków w stylizacji;
- ubiór biznesowy, dress code;
- stylizacja fryzur;
- makijaż – podkreślenie urody.

UWAGA:
Szczegółowa tematyka oraz ilość godzin doradztwa dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników.

Doradztwo zawodowe Udzielenie doradztwa dot. poruszania się po rynku pracy, w tym: przygotowania profesjonalnego CV, listu motywacyjnego; zachowania się podczas rozmowy oraz negocjacji z potencjalnym pracodawcą.

UWAGA:
Szczegółowa tematyka oraz ilość godzin doradztwa dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników.