Dofinansowanie OPW i klasy mundurowej (CWKM)

10.01.2021

       

            

 

Dofinansowaniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego i klasy mundurowej (CWKM)

 

       Z satysfakcją informujemy, że uczniowie Oddziałów Przygotowania Wojskowego naszych szkół w Andrychowie, Bielsku- Białej, Bytomiu i Rybniku,
na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Katowicach, a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego umundurowania,
a także szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 267 744 zł

Całkowita wartość inwestycji: 334 680 zł

 

Także uczniowie klasy mundurowej Technikum im. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach, uczestniczący w kolejnej - IV edycji programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa” (CWKM), na podstawie zawartej odrębnej umowy, uzyskali możliwość zakupu indywidualnego pakietu umundurowania ze wsparciem finansowym MON.

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Zakup indywidualnego pakietu umundurowania uczniów klasy mundurowej (CWKM) w 2020 r., w ramach  IV edycji realizacji innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” .

Dofinansowanie: 35 904 zł

Całkowita wartość inwestycji: 44 880  zł

 

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takie jak np. atrapy i repliki broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.