Dezynfekcja w przedsiębiorstwie w obliczu zagrożenia epidemicznego

Cel kursu

celem kursu jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi
dezynfekcji (odkażania) w przedsiębiorstwach a także doborem odpowiednich metod
i środków do określonych powierzchni, urządzeń i rodzaju zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z dobrymi praktykami higienicznymi oraz ich rola w ochronie osobistej personelu

Ćwiczenia prowadzone są w formie symulacji komputerowej lub pokazu praktycznego w wybranym pomieszczeniu z zastosowaniem środka dezynfekującego.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracodawców pragnących zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego i po jego zaistnieniu.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 266-61-66
tel. kom.: 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl
8 450 zł 4.12.2020
Zapisz się
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel.: 32 643 16 55
tel. kom.: 697 818 688
e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.olkusz.zdz.pl
8 450 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
tel. kom.: 697 818 737
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
8 450 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
tel. kom.: 697-818-746
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl
8 400 zł TRWA NABÓR