Czas pracy kierowcy

Cel kursu

Przekazanie słuchaczom zasobu informacji związanych z dokumentacją, systemem oraz godzinami czasu pracy kierowcy w odniesieniu do obowiązującej Ustawy.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu