Cisco Webex – konferencje, szkolenia, prezentacje on-line

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem oprogramowania Cisco Webex w zakresie przygotowania, prowadzenia i współuczestniczenia w konferencjach/spotkaniach on-line.


UWAGA:
Kurs skierowany jest do grup zamkniętych.

Sposób zakończenia kursu