CENTRUM KOMPETENCJI

Oferta szkoleniowa

Centrum Kompetencji oferuje szeroki zakres specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu pneumatyki, robotyki, automatykii i mechatroniki w tym m.in.:

  • Podstawy pneumatyki - Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących
  • Podstawy elektropneumatyki - Szkolenie z zakresu podstaw budowy, działania i zastosowania elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie
  • Obsługa systemów pneumatyki - Intensywny trening łączący zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalający na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych
  • Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych - Szkolenie zapoznaje z podstawowymi pojęciami, prawami i definicjami z zakresu elektrotechniki oraz zasadami budowy i działania napędów elektromechanicznych
  • Podstawy sensoryki - Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z czujnikami stosowanymi powszechnie w automatyce przemysłowej

Oferta została opracowana na podstawie doświadczeń praktyków z branży. Stanowi ona konkretny przykład ścisłej współpracy sektora edukacji i przemysłu w celu najlepszego dostosowania zakresu i treści kształcenia do potrzeb gospodarki – na sprzęcie wykorzystywanym w rzeczywistym środowisku pracy.

Pełna oferta kursów CENTRUM KOMPETENCJI TUTAJ

Kogo kształcimy

Centrum Kompetencji jest specjalistycznym ośrodkiem kształcenia, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb przemysłu w obszarze automatyki, pneumatyki, robotyki, mechatroniki. Oferta Centrum Kompetencji odpowiada na aktualne zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy na specjalistów w tym zakresie. Zgodnie z tzw. „Barometrem zawodów” w woj. śląskim wśród zawodów deficytowych znajdują się m. in.: specjaliści automatyki i robotyki.

Oferta szkoleniowa obejmuje zarówno kursy, na których od uczestników wymagana jest tylko ogólna wiedza techniczna jak i kursy wymagające wcześniejszego ukończenia szkolenia „podstawowego”.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do operatorów, pracowników utrzymania ruchu, projektantów, inżynierów produkcji, instruktorów zawodu.

Baza dydaktyczna

Centrum Kompetencji wyposażone jest w 10 dwuosobowych stanowisk:
- 5 do pneumatyki i elektropneumatyki
- 5 do napędów elektrycznych

wraz z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym (FluidSim® P, FluidDRAW®, PositioningDrives).