Branżowe Szkoły II Stopnia

     Branżowa szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację nauki, zdobycie dyplomu technika oraz przystąpienia do matury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego, jest nieprzerwanie nauki po branżowej szkole I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia realizuje kształcenie w obrębie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z  kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  i  wykształcenie zasadnicze branżowe.
W branżowej szkole II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.