Branżowe Szkoły II Stopnia

     Branżowa szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację nauki, zdobycie dyplomu technika oraz przystąpienia do matury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego, jest nieprzerwanie nauki po branżowej szkole I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia realizuje kształcenie w obrębie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z  kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  i  wykształcenie zasadnicze branżowe.
W branżowej szkole II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

 

Zespół Szkół w Sosnowcu

ul. H. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 / 266-49-05
tel. kom: 697 818 729
www: szkoly.sosnowiec.zdz.pl
e-mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl

Branżowa Szkoła II Stopnia


  • Technik pojazdów samochodowych - NOWOŚĆ

 

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ
Zapisz się

 

Zespół Szkół w Żywcu

ul. H. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 / 861-23-73, 861-43-46
tel. kom: 697 818 746
www: szkoly.zywiec.zdz.pl
e-mail: s-zywiec@zdz.katowice.pl

Branżowa
Szkoła II Stopnia

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ
Zapisz się