Bezpłatne szkolenia komputerowe dla pracujących

„Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia komputerowe”

Kompetencje cyfrowe – umiejętności warunkujące efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencje ściśle informatyczne (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).

 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są osobami pracującymi,
  2. są osobami dorosłymi (95% stanowić będą osoby 25+),
  3. są z obszaru województwa śląskiego tj. pracują lub zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie śląskim,
  4. z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia kompetencji i uczestnictwa we wsparciu (tj. szkoleniach i/lub egzaminach) oferowanym w Projekcie,
  5. należą co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych:

• osoby powyżej 50 roku życia (min. 30%);
• osoby o niskich kwalifikacjach (min. 50%);
• osoby z niepełnosprawnościami (min. 5%);
• osoby mieszkające w miastach średnich lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (60%).

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
tel. kom.: 697-818-674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66
tel. kom.: 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl