Projekt pilotażowy - Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej

19.03.2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  w konsorcjum z hotelem-sanatorium ,,Róża" Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu jest realizatorem usług "Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej" w ramach Projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt realizowany jest na zlecenie i pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w ramch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Realizacja usługi rehabilitacji kompleksowej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) skierowana jest do 150 osób niepełnosprawnych,  zamieszkujących na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale zamierzają powrócić do aktywnosci zawodowej i podjąć pracę adekwatną do ich zainteresowań, mozliwości  oraz stanu zdrowia. Zarówno pobyt jaki i rehabilitacja oraz kursy zawodowe realizowane w ORK są bezpłatne.

Projekt realizowany jest do 31 sierpnia 2022 roku.

Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowany jest w Ustroniu w hotelu-sanatorium ,,Róża" (ul. Szpitalna 1)  oraz w Ośrodku ZDZ  (ul. Stawowa 3).

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót uczestników na rynek pracy.

W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej równolegle prowadzone są działania w trzech modułach:

  • Moduł 1 – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu poprzez udział w  kursach i szkoleniach zawodowych oraz wsparcie w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.
  • Moduł 2 – psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.
  • Moduł 3 – medyczny: mający na celu przywracanie osobie niepełnosprawnej możliwie optymalnej sprawności w czynnościach dnia codziennego oraz w życiu społecznymi zawodowym.

Oprócz ww. usług rehabilitacji kompleksowej, uczestnik w trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej ma zapewnione:

1. w trybie stacjonarnym:

- noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki)

- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu (bilet miesięczny)

2. w trybie niestacjonarnym:

- wyżywienie (obiad i przerwy kawowe)

- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu (bilet miesięczny)

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług ORK zapraszamy do kontaktu z infolinią PFRON – 22 50 55 600 lub pod adresem mailowym: ork@pfron.org.pl